Szczepionka przeciw chorobie bostońskiej

szczepionka

Choroba bostońska atakuje na całym świecie, choć najwięcej zakażeń odnotowuje się w Chinach. Doskonałym tego potwierdzeniem może być fakt, że w samym tylko 2010 roku odnotowano około 1,8 miliona zachorowań. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że z grupy tej aż 905 osób poniosło śmierć. W przypadku choroby bostońskiej stosowano i stosuje się do dnia dzisiejszego leczenie objawowe. Dzięki badaniom Feng-Cai Zhu oraz pracowników z Regionalnego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w Nanjing, możliwe bylo jednak wynalezienie pierwszej szczepionki przeciwdziałającej Enterowirusowi EV-71.

Badaniem objęto 10 245 ochotników, z czego 5120 osób stanowiło grupę badawczą, a 5125 grupę kontrolną, która otrzymała placebo. W badaniu wzięły udział zdrowe dzieci w wieku od 6 do 35 miesiąca życia. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na ocenę skuteczności szczepionki – było to aż 90%. Szczepionka chroni przed zachorowaniem spowodowanym przez działanie wirusa EV-71, który jest odpowiedzialny za zdecydowaną większość zachorowań na chorobę dłoni, stóp i jamy ustnej, a przede wszystkim za występowanie groźnych powikłań pochorobowych. Działanie szczepionki jedynie wobec tego jednego, konkretnego wirusa, wstrzymuje jeszcze decyzję naukowców związaną z jej wprowadzeniem na rynek.